ΑΡΧΙΚΗ

01

1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα μελετητική εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να συμβάλλει δυναμικά στην χωρική οργάνωση και στην διαχείριση της γης. Οι άνθρωποι μας συνδυάζοντας το πάθος των ιδρυτών της εταιρείας, την βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με  τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου, την τόλμη και την αποδοτικότητα, κατάφεραν τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες να εδραιωθεί η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ως μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία και ο στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και την δημιουργικότητα. 

02

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και μελετητή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι οι ακόλουθοι:

03

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης

Δείτε το Έργο

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου για την Εκπόνηση Μελετών

Δείτε το Έργο

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καστοριάς

Δείτε το Έργο
02

ΠΕΛΑΤΕΣ

Η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο το οποίο εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει Ιδιώτες, Εταιρίες, Οργανισμούς, Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες και Δήμους.

Νεα

Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των ΤΧΣ και ΕΧΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/06/2017 δημοσιεύτηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν. 4447/2016. Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, ενώ, ταυτόχρονα, η έγκριση τους με ΠΔ αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα.

Περισσότερα