ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

01

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα μελετητική εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να συμβάλλει δυναμικά στην χωρική οργάνωση και στην διαχείριση της γης. Οι άνθρωποι μας συνδυάζοντας το πάθος των ιδρυτών της εταιρείας, την βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με  τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου, την τόλμη και την αποδοτικότητα, κατάφεραν τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες να εδραιωθεί η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ως μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία και ο στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και την δημιουργικότητα. 

1

02

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.

Έτος ίδρυσης: 1984
Έδρα: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Μελετητικά Πτυχία Μητρώου Μελετητών

Κατηγορία Μελέτης

Τάξη Πτυχίου

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ'

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α'

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α'

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α'

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ε'

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Α'

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ

Α'

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α'

03

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2024

40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η εταιρεία συμπλήρωσε 40 χρόνια δυναμικής και ανοδικής πορείας.

2023

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Υπογραφή συμβάσεων για τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα

2018

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπογραφή συμβάσεων για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολόγιου στην Ήπειρο και στα Ιόνια νησιά

2005

συγχωνευση εταιριων

Συγχωνεύονται οι εταιρείες ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στο σημερινό εταιρικό σχήμα.

2001

ΙΔΡΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.

Ιδρύονται οι συνδεδεμένες εταιρείες ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με βασικούς εταίρους τους Κ. Τσαβδάρογλου, Θ. Κλωνάρη, Α. Γκουτνά και Ι. Μοιρώτσο.

1994

ενταξη μεων μελων

Εντάσσονται στην ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο.Ε. ο Αθανάσιος Γκουτνάς και ο Ιωάννης Μοιρώτσος

1984

ιδρυση εταιριασ

Ιδρύεται η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο.Ε. από τον Κωνσταντίνο Τσαβδάρογλου και τον Θεόδωρο Κλωνάρη

04

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για το εξής πεδίο εφαρμογής:

Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τοπογραφίας, Πολεοδομίας, Αστικού Σχεδιασμού, Χωροταξίας, Υδραυλικών Έργων, Κτηματολογίου, Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Γεωπληροφορικής. Ψηφιοποίηση και Σάρωση Υλικού, Χαρτών και Διαγραμμάτων και Παραγωγή και Προμήθεια Χαρτογραφικών Δεδομένων. Διαχείριση Συστημάτων Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων των παραπάνω αντικειμένων.

Η διοίκηση της ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει δεσμευτεί στα εξής:

  • Να ελέγχει και να βελτιώνει διαρκώς την παραγωγή μελετητικού έργου εντός και εκτός της επιχείρησης σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.
  • Να παρακολουθεί διαρκώς τον βαθμό ικανοποίησης και τα παράπονα των πελατών της.
  • Να φροντίζει για την καταλληλότητα του παραγωγικού της εξοπλισμού και των χώρων εργασίας των στελεχών της.
  • Να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
  • Να παρακολουθεί με τρόπο οργανωμένο και διαρκή τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις.
  • Να επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές.
  • Να φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητάς και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών.
quality certificate
quality certificate
quality certificate
05

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα μελετητική εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να συμβάλλει δυναμικά στην χωρική οργάνωση και στην διαχείριση της γης. Οι άνθρωποι μας συνδυάζοντας το πάθος των ιδρυτών της εταιρείας, την βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με  τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου, την τόλμη και την αποδοτικότητα, κατάφεραν τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες να εδραιωθεί η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ως μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία και ο στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και την δημιουργικότητα.