ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιες

Κτηματολογιο

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα του Κτηματολογίου είναι:

 • Μελέτες για το Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Μελέτες Κτηματογράφησης για Πολεοδομήσεις 
 • Μελέτες Κτηματογράφησης για Έργα Υποδομής

 

Οι υπηρεσίες κτηματολογίου αφορούν πρωταρχικά το εξαιρετικά δυναμικό πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου και αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Χωροταξια - Πολεοδομια

Η προσπάθεια μας να σχεδιάσουμε οικισμούς με πυρήνα τον άνθρωπο ξεκινάει πριν από 30 χρόνια. Επιδίωξη των στελεχών μας ήταν πάντοτε ο σχεδιασμός βιώσιμων οικισμών ανεξαρτήτως μεγέθους, πληθυσμού και γεωγραφικής θέσης. Η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, χωροταξικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, μελέτες αναπλάσεων, ρυθμιστικά σχέδια. Όλες οι μελέτες ανεξάρτητα από το αν είχαν ως χώρο αναφοράς ένα οικοδομικό τετράγωνο ή μία Περιφέρεια είχανε πάντοτε ως γνώμονα  την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού είναι:

 • Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Στρατηγικά Σχέδια
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)
 • Πολεοδομικές Μελέτες, Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής, Ρυμοτομικά Σχέδια
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Πράξεις Αναλογισμού
 • Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), Μελέτες Αναπλάσεων
 • Μελέτες City Branding
 • Μελέτες Χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα Χωροταξικού - Πολεοδομικού σχεδιασμού
 • Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προέγκρισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 • Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια
 • Μελέτες πολεοδομικής ωρίμανσης
 • Πολεοδομικές Μελέτες εναρμόνισης Χρήσεων Γής
 • Ειδικές Πολεοδομικές Μελέτες για την Πολεοδομική Οργάνωση Σιδηροδρομικών Ακινήτων (ΓΑΙΟΣΕ)

Τοπογραφια

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα της Τοπογραφίας είναι:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Μελέτες Αναδασμού
 • Σύνταξη Χωρικών Υποβάθρων
 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Οι υπηρεσίες Τοπογραφίας και σύνταξης χωρικών υποβάθρων αποτελούν τον τομέα θεμελίωσης, υποδομής και υποστήριξης όλων των άλλων υπηρεσιών της εταιρείας.

Γεωπληροφορικη

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα της Γεωπληροφορικής είναι:

 • Εργασίες Ψηφιοποίησης – Διανυσματοποίησης
 • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - GIS
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Οι Υπηρεσίες Γεωπληροφορικής αποτελούν τον πλέον σύγχρονο και καινοτόμο τομέα της εταιρείας ο οποίος ενισχύεται συστηματικά και δυναμικά τα τελευταία χρόνια.

Μελετες Εργων Υποδομης και Περιβαλλοντος

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα των Μελετών Έργων Υποδομής και Περιβάλλοντος είναι:

Μελέτες Υδραυλικών έργων

 • Μελέτες υδρεύσης
 • Μελέτες αποχετεύσης
 • Μελέτες αρδεύσης και έγγειων βελτιώσεων 
 • Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων
 • Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

 

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

Συγκοινωνιακές Μελέτες

 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες