Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Χωρικό Σχεδιασμό

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Χωρικό Σχεδιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/12/2016 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4447 Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος αντικαθιστά το ν. 4269/2014, και το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού που αυτός εισήγαγε, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, µε την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.

Οι βασικοί άξονες των αλλαγών που προωθεί ο νόμος περιλαµβάνουν:

Τη βελτίωση της συνοχής και λειτουργικότητας του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού που προωθείται µε: α) τον µερικό επαναπροσδιορισµό του ρόλου, περιεχοµένου και χαρακτήρα των σχεδίων που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση διασφάλισης του συντονισµού τοµεακών πολιτικών στον χώρο µε στόχο τον περιορισµό των αντιφάσεων ή/και συγκρούσεων που καταγράφονται σε επίπεδο εφαρµογής, β) τον επανακαθορισµό του τρόπου εναρµόνισης µεταξύ των σχεδίων ανά επίπεδο σχεδιασµού προς την κατεύθυνση άµβλυνσης της υφιστάµενης ιεραρχικής δοµής και προώθησης της σύνθεσης και αλληλοτροφοδότησης µεταξύ των επιπέδων σχεδιασµού, και γ) την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ αναπτυξιακής, τοµεακής και χωρικής πολιτικής.

Ο νέος νόμος ΕΔΩ.

Κοινοποιησε το post: