Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Νέας Χιλής Δήμου Αλεξανδρούπολης

Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Νέας Χιλής Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το ΔΣ της ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει την χαρά να σας ανακοινώσει την δημοσίευση σε ΦΕΚ της έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Νέας Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία μας και αποτελεί τμήμα της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου».

Για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και την διαμόρφωση της πρότασης ελήφθησαν υπόψη η ισχύουσα πολεοδομική και άλλη συναφής νομοθεσία καθώς και οι κατευθύνσεις των υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού. Ειδικότερα όσον αφορά τα ακριβή όρια της περιοχής επέκτασης, τις χρήσεις γης, τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό και τους γενικούς όρους δόμησης, ακολουθήθηκαν οι προβλέψεις του ισχύοντος (τροποποιημένου) Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 844 Δ/25-11-1999), καθώς και οι οδηγίες, προτάσεις και παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στόχος της μελέτης είναι η συνεκτική πολεοδομική οργάνωση των επεκτάσεων, σε οργανική συνέχεια με τις ήδη αστικοποιημένες περιοχές, με τρόπο που η σημερινή πόλη, ο συνοικισμός της Ν. Χιλής, οι θύλακες του ΟΕΚ και οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης να ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο και λειτουργικό πολεοδομικό σύνολο, διατηρώντας και αναδεικνύοντας συγχρόνως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Για τις επιλογές που έγιναν αποφασιστικό υπήρξε το κριτήριο της εφαρμοσιμότητας του σχεδίου τόσο ως προς την εξασφάλιση θετικού ισοζυγίου γης όσο και σε σχέση με τις υφιστάμενες χρήσεις, τη δόμηση, την κατάτμηση της γης, τα δίκτυα κλπ.

Κοινοποιησε το post: