Έναρξη ισχύος και εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας της ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε

Έναρξη ισχύος και εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας της ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο  της εταιρείας μας  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, τον όποιο και αναρτούμε δημόσια στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf

Κοινοποιησε το post: