Έναρξη συλλογής δηλώσεων στον Δήμο Αλμωπίας

Έναρξη συλλογής δηλώσεων στον Δήμο Αλμωπίας

Την 1η Δεκεμβρίου 2014 (01/12/2014) ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας εγγραπτέων δικαιωμάτων του Ν.2308/1995 για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμωπίας. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρείς (3) μήνες και για τους κατοίκους εξωτερικού έξι (6) μήνες.

Για την κατάθεση δηλώσεων το Γραφείο Κτηματογράφησης Αλμωπίας βρίσκεται στην Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας 11, «Σπίτι των Ποιητών - Κέντρο Βαλκανικών Πνευστών», τ.κ. 58400, Εξαπλάτανος. Τηλέφωνο επικοινωνίας Γραφείου κτηματογράφησης Αλμωπίας: 23840-41004. Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Αλμωπίας: Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-16:00 και Τετάρτη 8:00-20:00.

Έντυπο πληροφοριακό υλικό, πληροφορίες για την σύνταξη των δηλώσεων και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα δίδονται στο γραφείο κτηματογράφησης καθώς και στα γραφεία πληροφόρησης που βρίσκονται στα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα.

Παράλληλα θα μπορείτε να ενημερώνεστε σε αυτή την σελίδα σχετικά με την πορεία της Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση της δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλμωπίας.

Κοινοποιησε το post: