Υπογραφή σύμβασης με τον Δ. Ναυπακτίας

Υπογραφή σύμβασης με τον Δ. Ναυπακτίας

Στις 09/09/2015, στο Δημαρχείο Ναυπάκτου, η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Ναυπακτίας για την εκπόνηση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΙΑΣ, ΣΚΑΛΑΣ, & ΛΑΓΚΑΔΟΥΛΑΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Αντικείμενο του έργου είναι η τοπογραφική μελέτη για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων τοπογραφικών μελετών, η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης με στόχο την αναμόρφωση και συμπλήρωση των υφιστάμενων μελετών υδραυλικών έργων, η μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ  και τέλος η περιβαλλοντική μελέτη για την αδειοδότηση των απαραίτητων τεχνικών έργων. Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο Οριστικής και μελέτης Εφαρμογής των υδραυλικών έργων ενώ η εκπόνηση της τοπογραφικής και περιβαλλοντικής μελέτης θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο.

Για την ολοκλήρωση της θα απαιτηθούν:

α) Τοπογραφική μελέτη για τη σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμάτων που θα αποτελέσουν υπόβαθρα σύνταξης των υπολοίπων μελετών του έργου,

β) Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων Βαρειάς, Σκάλας και Λαγκαδούλας, διαστασιολόγηση των απαραίτητων τεχνικών,

γ) Περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ για το σύνολο του έργου),

δ) Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

Η σκοπιμότητα του έργου,αφορά την αντιπλημμυρική προστασία των ευρύτερων περιοχών των ρεμάτων, την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων μέσα από τις οικιστικές περιοχές στον αποδέκτη και την αισθητική αναβάθμιση των παραρεμάτιων περιοχών.

Κοινοποιησε το post: