Κατάργηση διατάξεων του Ν.4269 σχετικά με τις χρήσεις γης Κατάργηση διατάξεων του Ν.4269 σχετικά με τις χρήσεις γης

Κατάργηση διατάξεων του Ν.4269 σχετικά με τις χρήσεις γης Κατάργηση διατάξεων του Ν.4269 σχετικά με τις χρήσεις γης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22/05/2016 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο "Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" στο οποίο συμπεριλήφθηκε τροπολογία με την οποία καταργείται το Κεφάλαιο Β' του νόμου 4269/2014 (Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη) σχετικά με τις χρήσεις γης. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, θα ισχύσει το διάταγμα του 1987. Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία.

Κοινοποιησε το post: