Νέος Νόμος για τις Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα

Νέος Νόμος για τις Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4315/2014 για τις Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα με ημερομηνία 24/12/2014.

Ο νέος Νόμος περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ − ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ − ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ − ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

καθώς και παράρτημα με τον Πίνακα Πράξης Εφαρμογής και οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα

Δείτε τον Νέο Νόμο εδώ.

 

Κοινοποιησε το post: