Ξεκινάει το Κτηματολόγιο!

Ξεκινάει το Κτηματολόγιο!

Ξεκινάει το Κτηματολόγιο! Έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους πολίτες!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινάει το Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Λευκάδας! Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει για τρεις μήνες. Η συμμετοχή των πολιτών είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πολίτες :

  • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ,  όλα σε μορφή απλού φωτοαντίγραφου)
  • ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ το ακίνητό τους (τοπογραφικό διάγραμμα ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιων της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματογράφησης)
  • ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τη δήλωση ιδιοκτησίας έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά

 

Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 8:00 έως 16:00 και κάθε Τετάρτη από 8:00 έως 20:00. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62, ΜΟΝΑΔΑ Γ1, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ: 26510-26082 & 20116 ΦΑΞ: 26510-20551 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20, Τ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΗΛ:26820-28159 & 60208 ΦΑΞ:26820-60235

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ: Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31, Τ.Κ.47131, ΑΡΤΑ, ΤΗΛ:26810-75914 & 26810-77566 ΦΑΞ:26810 27809

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 15, Τ.Κ.31100, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΤΗΛ:26450-21997 ΦΑΞ:26450-21652

Κοινοποιησε το post: